Služby ambulancie všeobecnej lekárky pre dospelých

 

Preventívne prehliadky

Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí...

Ste zdraví, zamestnaní a nie je Vám ľahostajné vlastné zdravie?

Ponúkame bezplatné objednávanie preventívnych prehliadok

Vyšetrenia

Predsa ste akútne ochoreli?

Pacienti s akútnymi infekčnými ochoreniami sú vyšetrovaní prednostne v ranných hodinách.

Ste pacientom / pacientkou s chronickým ochorením / chronickými ochoreniami?

Chorí potrebujú lekára a lieky z lekárne, ktorá je priamo v priestoroch zdravotného strediska

Lekárske potvrdenia

Potrebujete akékoľvek lekárske potvrdenie?

V prípade objednania vybavujeme prednostne

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!